دیواره های پیش ساخته فوم آلومینیوم

فوم های آلومینیوم که به روش ذوبی تولید میشوند دارای سلولهای بسته هستند که در نتیجه، عایق حرارت و صورت به شمار می روند. در این فناوری بلوکه های دیوار پیش ساخته از جنس فوم آلومینیوم تولید شدند. فوم آلومینیوم مورد استفاده به روش ذوبی و با استفاده از عامل حباب ساز کربنات کلسیم تولید شد. فوم درون یک قالب فولادی ریخته گری می شود که قالب امکان اتصال بلوکه های تولید شده به یکدیگر را فراهم می سازد. نصب آسان، سبک بودن، عایق صوت و حرارت از ویژگی های محصول تولید شده است.