دیواره آتش کاربردهای تحت وب (آسپا-وف)

گسترش روزافزون استفاده از فضای مجازی و ارتباطات اینترنتــی، فضای تعاملات را به نحو گسترده‌ای تحت تاثیر قرار داده است. این گستردگی کاربرد با خطرات مهمی نظیر حملات سایبری بر روی این سایت‌ها مواجه است.فایروال برنامه‌های کاربردی تحت وب( WAF)، با تمرکز بر پیام‌های ارسالی در لایه کاربرد شبکه و پروتکل‌های مربوط به وب، حملاتی را که از دید سیستم های تشخیص نفوذ و فایروال‌های عادی در لایه های پایین¬تر پنهان می ماند، تشخیص می دهد.فایروال برنامه‌های کاربردی وب شرکت فنی مهندسی آسپا با استقرار در کنار کارگزارهای وب یک سازمان و تمرکز بر روی ترافیک وب، حملات تحت وب را تشخیص داده و مانع از نفوذ هکرها به وب سایت‌ها می‌گردد. محصول ASPA WAF در مد عملیاتی پراکسی معکوس عمل می‌کند که باعث می‌شود بدون نیاز به هر گونه تغییری در وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های موجود، تعداد قابل توجهی از آن‌ها مورد حفاظت قرار گیرند.