دیتا لاگر

دارای انواع اتصالات و پروتکل های شبکه های ارتباطی، قابلیت ارسال و دریافت اطلاعات بر بسترهای مختلفی چون LAN، Wi-Fi،GSM و SMSرا دارد. این دیتالاگر بر خلاف دیتالاگرهای معمول ساخت داخل کشور که با سنسورهای محدود و از برندهای خاص کار می کنند، قابلیت نصب گستره بسیار زیادی از سنسورها را بر روی خود دارا می باشد.