دوچرخه هوشمند خورشیدی

با نصب سلول خورشیدی بر روی ترک بند دوچرخه با بهره گیری از انرژی الکتریکی ای که تولید می کند،برای تغذیه و راه اندازی بخش کنترلی استفاده شد.با افزودن یک باتری و مدار کنترل شارژ ، انرژی تابشی خورشید را که در طول روز به سلول های خورشیدی تابیده می شود در باتری ذخیره کرده تا بتوان در مواقعی که به نورخورشید دسترسی وجود ندارد،از این منبع هم برای بهره گیری از سیستم قفل هوشمند و هم برای تامین نور دوچرخه بهره برد.مدار به کار گرفته شده از طریق برق شهری هم قابل شارژ است.برای تامین سطح امنیت دوچرخه در برابر سرقت از تکنولوژی (RFID) برای قفل استفاده شده است.جعبه ای که روی ترکبند این دوچرخه نصب شده به این صورت می باشد که برای استریل کردن فضا ، سطوح و مواردی که داخل جعبه حمل می شود، با تعدادی LED UV ضد عفونی می گردد.تغذیه ی این سیستم نیز از طریق برق تولید شده توسط سلول های خورشیدی روی جعبه تامین می گردد.جعبه ی حمل بار استریل بصورت مجزا نیز قابلیت نصب بر روی دوچرخه و موتور سیکلت را دارد.