دوچرخه محرک با جعبه دنده نیمه اتوماتیک بدون زنجیر

دوچرخه ای که در آن زنجیر حذف شده و مجموعه رکاب و جعبه دنده بر روی محور چرخ عقب ادغام شده است.