دوربین تصویربردار فراطیفی

تَصویربَرداری فَراطِیفی نوعی از تصویر برداری است که در آن اطلاعات طیفی بسیار زیادی از نمونه ثبت می شود. هدف اصلی در تصویر برداری فرا طیفی، بدست آوردن اثر طیفی نمونه در هر پیکسل از تصویر نمونه است. اثر طیفی مربوط به مواد مختلف منحصر به فرد است (مانند اثر انگشت) و در نتیجه بدست آوردن آن به شناسایی مواد کمک می‌کند.
عکس فراطیفی از تعداد زیادی از عکسهای طیفی( عکس ثبت شده در یک طول موج مشخص) از نمونه در طول موج ها مختلف تشکیل شده است که بصورت لایه لایه کنار یکدیگر چیده شده اند که به اصطلاح به آن مکعب دادها یا Data cube می گویند. این دوربین به دلیل وزن کم قابل حمل بوده و قابلیت نصب بر روی چند نوع اسکنر را دارا می باشد. از این دوربین به طور خاص در زمینه های غذایی، کشاورزی، تشخیص رنگ، پزشکی و بررسی اسناد استفاده می شود.