دمولسیفایر نفت

در فرآیند تولید و استخراج نفت، نفت خام استخراج شده از چاه با مقادیر قابل توجهی از آب و نمک همراه است. عدم جداسازی مناسب آب از نفت خام در این امولسیون ها باعث کاهش کیفیت و کمیت نفت خام حاصله، افزایش هزینه های پمپاژ و ذخیره، خوردگی و ایجاد آسیب در تأسیسات، تجهیزات پالایشگاه و سیستم های انتقال می شود. در صنعت، جداسازی این آب از نفت خام از طریق فرآیندی تحت عنوان شکست امولسیون یا تعلیق شکنی صورت می گیرد. این فرآیند شامل آب زدایی و نمک زدایی از نفت خام است که توسط گروهی از ترکیبات شیمیایی تحت عنوان تعلیق شکن یا دمولسیفایر انجام می‌شود.