دست مصنوعی با کنترل صوتی

با توجه به اینکه پروتزهای اندام فوقانی در حال حاضر با استفاده از EMG و پردازش سیگنال عضلانی عمل می نماید، در مواردی که فرد معلول قادر به ایجاد این پتانسیل نباشد مشکلاتی در استفاده از دست مصنوعی به وجود می آید.
نظر به پیشرفت های چشمگیر پردازش صوت در سالهای اخیر و استفاده فراوان از این تکنولوژی در صنعت و با به کار گیری علومی همچون شبکه های عصبی ، شناسایی آماری الگو ، داده کاوی، پردازش سیگنال و تلفیق آن با الکترونیک و توانبخشی دست مصنوعی با کنترل صوتی طراحی و ساخته شد.
این وسیله افراد را قادر می سازد تنها با استفاده از صوت و با صحت ۹۰ درصد بیش از ۱۵ فرمان صوتی را به پروتز آموزش داده و با فراخوانی فرامین مذکور حرکات دست را کنترل کنند.
پروژه جانبی این پروتز، ساخت میکروفن گردنی با اخذ مستقیم سیگنال صوت از طریق حنجره می باشد.
این وسیله می تواند با تغییرات اندکی در سایر صنایع نیز برای کنترل تجهیزات مورد استفاده قرار گیرد.