دستگیره پنجره UPVC

فعالیت‌های اصلی شرکت در زمینه طراحی و ساخت تولید و تهیه قطعات و قالب‌های صنعتی مورد نیاز صنایع شیشه‌های دو‌جداره ساختمانی و اتومبیل‌سازی و صنایع مربوطه می‌باشد.