دستگاه کنترل دیواری دیتا پروژکتور

دستگاه کنترل دیواری دیتا پروژکتور ابزاری پراستفاده جهت ارتباط با دیتا پروژکتور طراحی شده است. اتاق های کنفرانس معمولا برای ارتباط با دیتا پروژکتور با مشکلاتی از قبیل مفقود و معیوب شدن های مکرر ریموت کنترل و اتمام باتری ریموت کنترل روبرو می باشند. پیامدهای آن سرگردانی، دستپاچگی، اتلاف زمان در شروع جلسات و درپی آن استفاده مستقیم از دکمه های روی دستگاه دیتا پروژکتور است، که صورت ناخوشایند دسترسی به دیتا پروژکتورها که اغلب در ارتفاع می باشند، تنها یکی از معزلات آن می باشد. مسئله مهم تر کاهش عمر دیتا پروژکتور به دلیل قطع مستقیم آن از برق شهر در نبود ریموت کنترل و اتلاف هزینه تعویض های مکرر لامپ و برد دیتا پروژکتور است. بدین منظور دستگاهی با ابعاد کوچک، استفاده و ارتباط آسان برای کاربران عادی و توانایی برقراری ارتباط با انواع دیتا پروژکتورها ارائه شده است. دستگاه کنترل دیواری دیتا پروژکتور با فناوری کدینگ مادون قرمز، کدلرن، لمسی و بدون ارتباط سیمی با دیتا پروژکتور ارائه شده و روی دیوار، میز و یا جایگاه ارائه و سخنرانی با ارتباط ساده با برق شهر به آسانی قابل نصب می باشد.