دستگاه کارنده نیشکر تمام اتوماتیک

-طراحی و ساخت دستگاه کارنده نیشکر که انحصار آن فقط در دست شرکت استرالیایی است و این شرکت با حمایت آمریکا در سراسر جهان محصول خود را عرضه کرده است.

-اشتغال زایی مستقیم  جهت تولید دستگاه

-جلوگیری از هزینه های پزشکی تحمیل شده بر شبکه بهداشت و درمان کشور به دلیل آسیب های فروان کشت دستی بر افراد

-هزینه تمام شده کمترکشت نسبت به کشت دستی

-سرعت و راندمان بسیار بیشتر نسبت به کشت دستی

-کوتاه شدن زمان کشت و صرفه جویی اقتصادی برای شرکت ها

استفاده از این دستگاه کارنده در کشت نیشکر مزایای زیر را به همراه خواهد داشت:

-کاهش تردد ادوات کشاورزی و حمل و نقل در  مزرعه از ۵ مرتبه به یک مرتبه که این امر علاوه بر جلوگیری از فرسایش و فشردگی خاک، کاهش قابل ملاحظه ای در مصرف سوخت به همراه دارد.

-امکان کشت در کل طول شبانه روز

-یکنواختی کیفیت کشت در کل سطح مزرعه

-بهبود سرعت جریان پذیری آب و به تبع آن کاهش مصرف آب آبیاری