دستگاه پلاسما استریلایزر OXY-COOL

استریلایزر پلاسما، دستگاهی به جهت استریل نمودن تجهیزات پزشکی و ابزار های اتاق عمل بر اساس تکنولوژی روز دنیا یعنی استفاده از بخار هیدروژن پراکساید و پلاسمای ناشی از اعمال میدان الکترومغناطیسی بر آن در فشار های بسیار پایین است.