دستگاه هوشمند خودکار جوجه کشی

دستگاه¬های جوجه¬کشی تمام اتوماتیک برای غاز، پرندگان اصیل و زینتی با قابلیت هشدار در صورت بروز مشکل و اتصال به مودم جی اس ام و کنترل از طریق اپلیکیشن موبایل، مخصوص جوجه کشی از تخم انواع پرندگان زینتی و بومی اصیل مانند قرقاول، غاز، سیساک ، مرغ میناتوری و …