دستگاه مانیتورینگ علایم زیستی قلب

مانیتور قلب برای نظارت، نمایش، بازنگری، ذخیره، الارم چند گانه، پارامترهای فیزیولوژیکی، آنالیز آریتمی ضربان قلب، دمای بدن، سرعت ضربان قلب به کار می¬رود.