دستگاه لنزشوی خودکار جراحی لاپاروسکوپی

دستگاه لنزشوی خودکار جراحی لاپاروسکوپی به منظور تسهیل عمل جراحی مغز و اعصاب (تومورهیپوفیز)