دستگاه لزجت سنج

دستگاه لزجت سنج(ویسکومتر) دستکاهی جهت اندازه گیری ویسکوزیته مایعات مختلف می باشد .دستکاه ساخته شده دستگاهی دقیق ،کاملا دیجیتال، با سرعت عمل بالا ،سبک و قابل حمل ، با کاربری آسان می باشد که می توان ویسکوزیته مایعات را در محدوده وسیعی اندازه گیری کند