دستگاه عقب راندن پیستون کالیپر ترمز سمند EF7

ساخت ابزار مخصوص عقب راندن پیستون کالیپر ترمز سمند EF۷، یک نوع ابزاری است که بخصوص برای خودروی ملی سمند EF۷ که دارای ترمز دیسکی محور جلو است به کار گرفته می‌شود علاوه بر خودروی ملی این ابزار مخصوص قابلیت استفاده در تمامی ترمز های خودروهای داخلی و خارجی را دارا است. این دستگاه توسط فشار هوا به جلو رانده می‌شود و با اهرم دستی انتهایی به سمت چپ و راست و عقب قابل هدایت است. زمینه فنی اختراع مورد نظر با استفاده از الگوریتم علم اتومکانیک است. دستگاه فوق در صنعت خودرو کاربرد صنعتی داشته و تعمیرکاران می‌توانند از ابزار مخصوص پیشنهادی برای تعمیرات مرتبط استفاده کنند. با توجه به این‌که تعمیرکاران برای جا زدن پیستون کالیپر از ابزاردستی مکانیکی استفاده می‌کنند که این روش در حالت عادی ممکن است وقت‌گیر باشد؛ اما ابزار مخصوص پیشنهادی قابلیت جلو و عقب راندن پیستون کالیپر ترمز را با صرف زمان کم دارا است.