دستگاه ضد عفونی کننده هوشمند

بعد از ضد عفونی کردن دستگاه به سیستم دستور بازشدن در را می دهد