دستگاه ضدعفونی کننده سطوح OXY-Mist

دستگاه ضدعفونی کننده سطوح بر اساس تکنولوژی BIT و با استفاده از ذرات بخار هیدروژن پراکساید فعال شده با پلاسما و بر اساس قدرت واکنش پذیری رادیکالهای آزاد در فشار اتمسفر، اقدام به ضدعفونی کردن سطوح می نماید.