دستگاه شش کاره کشاورزی برای کاشت صیفی جات

در ماشین آلات و دستگاه های قبلی مشکلاتی وجود داشت از جمله این مشکلات آسیب دیدن کارگرها، استهلاک بالا، زمان بر بودن آماده سازی زمین ها جهت کشت، هزینه زیاد جهت آماده سازی زمین و مصرف سوخت زیاد تراکتورها بود، با ساخت این وسیله این مشکلات و عیوب را برطرف کرده ایم.