دستگاه سویجینگ شکل‌دهی لوله‌های جدار نازک پزشکی

محصول مورد نظر یک دستگاه شکل‌دهی از نوع سوئجینگ (شکلدهی چرخشی با ضربات متداوم) می‌باشد که برای تولید لوله‌های مخروطی با قطرهای پایین (۳ میلیمتر به پایین که معمولا دارای مصارف پزشکی هستند)، استفاده می‌شود. روش سوئجینگ به نوعی در دسته روش‌های آهنگری قرار می‌گیرد و به علت کار سرد شدیدی که در این فرایند بر روی قطعه صورت می‌گیرد، استحکام آن افزایش و خواص مکانیکی آن بهبود می یابد. تفاوت محصول این نوآوری با نمونه‌های مشابه داخلی، در اندازه‌های لوله‌های توخالی شکل‌دهی شده توسط این دستگاه می‌باشد. نمونه‌های موجود برای تولید قطعات بزرگ برای مصارف صنعتی استفاده می‌شود. در حالی که نمونه ساخته شده در این نوآوری برای تولید لوله‌های توخالی با قطر پایین (کمتر از ۳ میلیمتر) استفاده می‌شود که عمداً دارای مصارف پزشکی می‌باشند. محصول معرفی شده در این طرح می‌تواند لوله‌های استیل استوانه‌ای با قطرهای زیر ۳ میلیمتر را جهت استفاده در مصارف پزشکی به شکل مخروط درآورد. این لوله‌های مخروطی اصطلاحاً کانولا نامیده می‌شوند و در جراحی‌های زیبایی و خارج کردن چربی‌های اضافی از بدن کاربرد دارند.