دستگاه سوراخکاری سیار

هدف اختراع، ساخت دستگاه سوراخ کاری سیار با استفاده از مکانیزم ریلی می باشد که بتوان از طریق این دستگاه بدون باز کردن ادوات و قطعات سنگین از روی انواع ماشین آلات، روی کار عملیات مته زنی یا تراشکاری را انجام دهند.