دستگاه دیاگ پیشرفته خودرو

دستگاه دیاگ پیشرفته قادر است به طور همزمان از تمام سنسورها اطلاعات دریافت نماید و در حافظه ذخیره نماید و همچنین به طور لحظه‏ای نمایش دهد. با این دستگاه می‏توان اثرات کوچکترین تغییرات شامل انواع وایرها با مقاومت های مختلف، انواع شمع‏ها، نوع سوخت با درجه اکتان های مختلف و یا اضافه نمودن ذرات نانو به سوخت در پارامترهای خروجی شامل آلاینده‏ها و مصرف سوخت ملاحظه نمود. در نتیجه با توجه به نتایج استخراج شده، بهترین قطعه را جهت تعویض استفاده نمود.