دستگاه درمان وجلوگیری اززخم پای دیابتی و آرتروز

این دستگاه در زمینه پزشکی و برای درمان و جلوگیری از عوارض دیابت ( زخم پای دیابتی ) , بهبود شرایط مفاصل آرتروزی ودرمان عوارض ناشی از بستری طولانی مدت ساخته شده است