دستگاه درآوردن سرپلوس خودروهای سواری

ابزار مخصوص درآوردن سرپلوس خودروهای سواری در صنعت خودروسازی کاربرد دارد این ابزار از ۴ قسمت تشکیل شده است: بدنه اصلی ابزار که سایر متعلقات ابزار اعم از مهره و فک‌های بالا و پایین روی آن تعبیه می‌شوند، فک بالا و پایین که نشیمنگاه و نگهدارنده میله پلوس می‌باشند و توسط ۲ عدد پیچ عمل ثابت نگه داشتن میله پلوس را انجام می‌دهند و در آخر مهره که با بسته شدن روی سرپلوس و بستن آن در جهت ساعتگرد موجب جدا شدن سرپلوس از میله پلوس خواهد شد و عمل تعمیرات خودرو با سهولت بهتری انجام می‌شود که در زمینه فنی مکانیک خودرو می‌باشد و همچنین از این ابزار در صنعت خودرو سازی نیز می‌توان استفاده کرد.