دستگاه خود دریافت پسماند با قابلیت پرداخت کالا

این دستگاه قادر است به طور شبانه روزی نسبت به دریافت بطریهای پلاستیکی و فلزی اقدام نماید و در مقابل کارت پسماند کاربر را شارژ نماید تا شخص بتواند از همان دستگاه اقدام به خرید کالا نماید تا از فعالیت خود سود دریافت کند که این امر سبب افزایش انگیزش افراد در استفاده از دستگاه­های مکانیزه در عملیات بازیافت خواهد شد.