دستگاه خوانش دیسک های میکروسیالاتی

: در آزمایشگاههای طبی برای اندازه گیری غلظت پارامتر های خونی مقدار نمونه خون نسبتا بالا ( حدود 5 سی سی ) و زمان بالا ( در حد چندین ساعت ) مورد نیاز می باشد. به کمک تجهیزات مبتنی بر فناوری میکروفلوئیدیک می توان زمان انجام و مقدار نمونه را کاهش داد. در این دستگاه ها یک تراشه میکروفلوئیدی و یک دستگاه آنالایزر مورد نیاز می باشد. در نوع میکروفلوئیدیک دورانی، از تراشه هایی با شکل دیسک استفاده می گردد که عملیات سیالاتی با اعمال دورهای دورانی ایجاد می گردد.