دستگاه جوش قوس الکتریک دورانی مغناطیسی

جوش‌کاری MIABW یک تکنیک جوش‌کاری نوین برای جوش دادن دو پروفیل به صورت لب‌به‌لب بوده که کاربردهای بسیاری در صنایع مختلف دارد. در این روش، محل جوش به‌وسیله‌ی دوران سریع یک قوس الکتریکی گرم شده و سپس توسط یک نیروی فشاری دو لبه به هم فورج می‌شوند.