دستگاه جوش فلزات آلتراسونیک

اصول اولیه سیستم طراحی و ساخته شده، انجام جوشکاری های صنعتی، برای قطعات ظریف و ‏با ‏ضخامت ‏کم (مانند جوشکاری و اتصال فویل های نازک آلومینیومی و مسی، سیم های نازک و غیره) ‏می ‏باشد. ‏دستگاه فوق از مزایای متعدد ارتعاشات آلتراسونیک بهره برده و محدودیتهای اتصال ‏خصوصا ‏برای ‏جوشکاری ورقهای نازک آلومینیومی را برطرف ساخته است. در این دستگاه، ‏ارتعاشات ‏مکانیکی ‏با فرکانس ‏kHz‏ ۲۰ تا ۳۰ و دامنه ۱۰۰ تا ۱۵۰ میکرون، توسط هورن آلتراسونیک به ‏سطح مورد ‏نظر ‏فرستاده می شود. لرزش شدید و فشار، باعث اصطکاک شدید بین قطعات شده و ‏درجه ‏حرارت را تا حد دمای ‏نفوذ اتمی یا ذوب بالا می برد و با اعمال فشار هورن، جوش خوردن بین دو سطح ‏اتفاق ‏می افتد.‏
دستگاه جوش فلز آلتراسونیک توانسته است تمام محدودیت ها و مشکلات تکنولوژی های ‏پیشین ‏‏(عدم ‏قابلیت لحیم کاری فویلهای آلومینیومی و …) و حتی مشکلات بیشتری که در اینجا ذکر نشده ‏است، ‏برطرف ‏نماید. گواه آن سفارشهای صنعتی متعددی است که صنایع کوچک و بزرگ درخواست نموده ‏اند. این ‏دستگاه ‏دارای استراکچری است که جوش با کیفیت و ظریف را برای قطعات کوچک تضمین می کند.‏