دستگاه جداکننده لاستیک از رینگ تراکتور

این دستگاه در پنچرگیری ها . آپاراتی ها و تعویض کننده های لاستیک مورد نیاز است