دستگاه ثبت موقعیت چشم

از اهداف اصلی این پروژه می توان به ارائه ‌ی محصول در حد کیفیت بالا برای انجام آزمایش های روان شناختی یا محصولات بازاریابی اشاره کرد به طوری که با هزینه ای کم تر نسبت به گزینه های دیگر که برای نمونه ی خارجی آن تا ۳۰هزار دلاراست، کیفیت قابل قبولی را دریافت کنند. از طرفی می توان به دریافت اطلاعات مربوط به موقعیت چشم به صورت بی درنگ و با نرخ نمونه برداری بالا (۱۵۰ فریم) و میانگین خطای پایین در تشخیص موقعیت چشم اشاره کرد.