دستگاه توپ شوت کن فوتبال

این دستگاه قابلیت شبیه سازی انواع شوت های فوتبال با سرعت های قابل تنظیم را به منظور تمرین گلرها دارا می باشد