دستگاه تنفس مصنوعی BIPAP

دستگاه تنفس مصنوعی غیرتهاجمی دو فشاره بر اساس فشار هیدرواستاتیک آب برای شرایط اورژانسی/ قابلیت تنظیم هر دو سطح فشار بالا و پایین، قابلیت تنظیم زمان دم و بازدم، قابلیت تامین فشار PEEP، سهل الاستفاده بودن و عدم نیاز به فناوری‌های خارجی از مزایای این دستگاه است.