دستگاه تقویت کننده عضلات بدن مدل body change

این دستگاه با مکانیزم جدید توسط وزن افراد و تغییر شیب دستگاه باعث افزایش مقاومت و بدون استفاده از وزنه باعث تقویت عضلات بدن می گردد .دستگاه body change برای تقویت عضلات بدن و کاهش وزن و چربی سوزی مورد استفاده قرار می گیرد . این دستگاه به دلیل قابلیت تاشوندگی قابل استفاده در منزل و اشغال فضای کم بوده و با توجه به حمل و نقل آسان آن جهت استفاده در هر فضای دیگری مانند پارکها و فضای آزاد می باشد .
ویژگی ها :
استفاده خانگی و باشگاهی
کاهش وزن و چربی سوزی
فرم دهی بدن
افزایش قدرت
افزایش انعطاف پذیری
هماهنگی اجزای بدن
ایجاد تعادل