دستگاه تعویض تسمه تایم l90

با این دستگاه تسمه تایم تندر بدون باز کردن پولکی های میل سوپاپ امکان پذیر می باشد