دستگاه تصفیه هوابا سیرکولاسیون نانو سیال و فرابنفش

در جوامع امروزی با پیشرفت صنعت وتغییر اکو سیستم زمین موجب افزایش آلاینده های صنعتی و ریز گرد ها شده است. امروزه ارتباط بین افزایش غلظت آلاینده های صنعتی و ریز گردها و افزایش تعداد مراجعه به درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها، ضرورت استفاده از دستگاه های تصفیه هوا اثبات شده است.
این دستگاه با استفاده از پاشش نانو سیال و اشعه ماورابنفش بدون نیاز به فیلترینگ موجب تصفیه هوا با قابلیت اطمینان کاری بالای ۹۰ درصد گردیده است. با روشن شدن موتور الکتریکی مکنده، هوای وارد کانال U شکل می شود. سپس سیال از طریق پمپ ولوله انتقال سیال به افشانک رسیده وبا گذر سیال از داخل افشانک، سیال به صورت پاشش فواره ای و با ریزش ابشاری کل سطح مقطع کانال U شکل را فرا میگیرد هوا از روی ابشار سیال گذر کرده و تحت فشار منفی از دریچه خروجی به بیرون هدایت می شود. وقطرات سیال همراه با الاینده ها وریزگردها از طریق سوراخ های مشبک انتهای کانال به مخزن سیال هدایت می گردد که سیال موجود در مخزن توسط لامپ UV-C ضد عفونی وفعال می گردد تا در جریان گردشی ، سیالی تمیز و بدون میکرو اورگانیسم در هر گردش با هوا مخلوط گردد.