دستگاه تصفیه آب خانگی بدون دور ریز آب

– آیا می دانید حجم عظیمی از آب لوله کشی توسط دستگاه های تصفیه آب خانگی و صنعتی به هدر می رود؟؟؟؟؟
– آیا می دانید دستگاه های تصفیه آب به ازای هر یک لیتر آبی که به مصرف کننده می دهند در حدود 3 لیتر آب سالم را روانه
پساب و فاضلاب می کنند؟؟؟؟؟
– آیا می دانید دست کم در حدود 3 میلیون دستگاه تصفیه آب خانگی در سطح کشور نصب شده اند؟؟؟؟؟
– با توجه به مصرف روزانه 6 لیتر آب برای آشامیدن و خوراک پزی برای هر نفر آیا می دانید بیش از 54 میلیون لیتر در روز آب
توسط دستگاه های تصفیه آب در سطح کشور روانه فاضلاب می شود؟؟؟؟؟
– برای غلبه بر چنین مشکلاتی دستگاه تصفیه آب بدون دور ریز را طراحی، ساخت و اختراع کردیم که به کمک آن مانع از هدر
رفت حجم عظیمی از منابع آب در سطح کشور شویم. دستگاه تصفیه آب بدون دور ریز با استفاده از تکنولوژی بکار رفته در آن
خروجی آب دستگاه های تصفیه کن را بعد از تصفیه ثانویه مجدد به مدار آب خانگی باز می گرداند و علاوه بر به هدر رفتن آب
باعث کاهش هزینه های اضافی قبوض آب می شود.