دستگاه تشخیص کرونابا فشار خون

در تحقیقات جدیدی که راجب بیماری کرونا انجام شده محققین به این نتیجه رسیدند که اگر در بیمار مبتلا به کرونا فشارخون شخص بیمار بالا باشد و این فشارخون بالای وی ناشی از غلظت بالای خون وی باشد این امر می تواند خطرناک باشد چون غلظت بالای خون بیمار هم می تواند ناشی از عملکرد نامناسب ریه در اکسیژن رسانی به خون باشد که نارسایی ریوی میتواند یکی از علائم مهم کرونا است که نارسایی ریوی موجب غلیظ شدن خون بیمار کرونایی می شود
که در نتیجه ی این امر خون درست نمی تواند گردش کند و داروهای تزریق شده برای بهبود حال بیمار و همچنین خون وی درست نمی تواند گردش کند و در نتیجه ناتوانی در گردش نامناسب خون اکسیژن رسانی به قلب از طریق گردش خون انجام می گیرد دچار مشکل می شود