دستگاه تشخیص آسیب رباط صلیبی زانو

دستگاه تشخیص آسیب رباط صلیبی زانو وسیله‌ای برای پایش و گزارش میزان جابجایی رباط صلیبی زانو در مقابل نیروی وارده می‌باشد اطلاعات توسط دستگاه پردازش شده و از طریق شبکه برای نمایشگر و چاپگر پزشک ارسال می‌شود.
از کاربردهای این دستگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- مطب پزشکان ارتوپد
۲- کلینیک‌های فیزیوتراپی
۳- بیمارستانها
۴- مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای علوم پزشکی
۵- باشگاههای ورزشی