دستگاه تست پیل سوختی متانولی

این دستگاه حدود 1200 ساعت زیر تست قرار گرفته و از طراحی منحصر به فردی برخوردار است که قادر به تست تک سل با ظرفیت 5/0 وات تا سری پیل سوختی با ظرفیت 5/1 کیلووات می باشد. بیش از 350 پارامتر در کل سامانه اندازه گیری و کنترل می گردد و عملکرد استاتیکی و دینامیکی مجموعه به این پارامترها وابسته است. این دستگاه برای تست انواع پیل های سوختی پلیمری ارتقاء داده شده است.