دستگاه تست ضربه گلوله ای تمام خودکار

این دستگاه با فناوری جدید اولین بار در دنیا طراحی و ساخته شده و قابلیت اندازه گیری بار ضربه و قابلیت کنترل خودکار ارتفاع ضربه زننده و رها سازی آن را بصورت ریموت کنترل دارد و همه پارامترهای کنترلی و اندازه گیری را از طریق پنل قابل کنترل ثبت نموده و منحنی های لازم را ترسیم می نماید این دستگاه منحصرا جهت ارزیابی سختی سنگ ساخته شده اما در تست ضربه در مواد فلزی و کامپوزیتی قابلیت کاربرد دارد.