دستگاه تست خستگی سطحی قطعات فلزی

دستگاه های صنعتی در اثر عوامل مختلفی از جمله گذر زمان، کار زیاد و استفاده نامناسب مستهلک شده و نیاز به تعمیر و بازسازی دارند که از جمله راه های پیش گیری یا روش تعمیر سطح قطعات تحت سایش، استفاده از سخت پوشانی سطح می باشد. این عمل توسط الکترود های مختلف با سختی های متفاوت و همچنین در شرایط مختلفی صورت می گیرد که تمام عوامل بر سختی و عمر خستگی سطحی تأثیر دارد.
از آنجا که این عمل در قطعات بزرگ و گران قیمت انجام می شود و بسیاری از آنها تحت نیروهای سیکلیک قرار دارند بنابراین پیش بینی عمر خستگی آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجاییکه انجام تست بر روی خود قطعه در شرایط واقعی هزینه بالایی داشته و بسیار زمان بر است ارائه روشی جایگزین می تواند بسیار باارزش باشد. به همین منظور در این اختراع دستگاهی طراحی و ساخته شده است که بتواند با اعمال بار مشابه و انجام تست در ابعاد آزمایشگاهی و سرعت بسیار بالا و هزینه بسیار کم، عمر خستگی سطحی مواد مختلف با شرایط مختلف را پیش بینی نماید.