دستگاه تست خستگی خمشی فرکانس متغیر

دستگاه مذکور به کمک ایجادنیروهای خمشی با فرکانسهای قابل کنترل قابلیت انجام تست خستگی خمشی را دارد که مزیت آن نسبت به دستگاههای موجود هزینه بسیار پایین آن و قابلیت کنترل و فرکانس متغیر آن است ضمنا نوآوری آن مکانیزم طراحی و بارگذاری منحصر به فرد آن است. همچنین این دستگاه برای تست خمشی در اتصالات جوشی کاربرد زیادی دارد.