دستگاه تست خستگی ارتعاشی با فرکانس بالا

دستگاه مذکور بکمک ایجادنیروهای ارتعاشی با فرکانسهای بالا و قابل کنترل قابلیت انجام تست خستگی کشش و فشار را دارد که مزیت آن نسبت به دستگاههای موجود هزینه بسیار پایین آن و قابلیت کنترل و فرکانس بالای آن است ضمنا نوآوری آن مکانیزم طراحی و بارگذاری منحصر به فرد آن است.