دستگاه تستر ecu خودروهای انژکتوری

دستگاه تستر ECUبرای راحتی تعمیرکاران خودرو (مکانیک ها، باتری سازی ها، تنظیم موتورکاران) طراحی شده به طوری که وقتی تعمیرکار خودروECU را تعمیر می کند دیگر نیازی نیست بر روی خودرو کار کند