دستگاه تزریق پلاستیک

با توجه به اینکه مرحله ثبت اختراع هنوز به پایان نرسیده است، از ارائه توضیحات بیشتر معذوریم.

نرخ بازگشت سرمایه 2.5 سال است. و حد اکثر 6 ماه زمان راه اندازی اولیه مورد نیاز است.