دستگاه ترکیبی و چند منظوره کاشت و داشت نخود

مکانیزه نمودن مراحل کاشت و داشت نخود دیم و کشت مستقیم بدون آماده سازی زمین در رطوبت بالا،تنظیم فواصل طولی ،عرضی و عمق کاشت ،تزریق همزمان کود های جامد و مایع در زمان کشت محصول . این دستگاه ترکیبی میباشد که کلیه مراحل کاشت و داشت را انجام میدهداین دستگاه سوار شونده تراکتور بوده و قابلیت کار با تراکتور های سبک در زمینهای شیبدار و سنگ لاخی دیم را دارد همچنین تنها دستگاهی میباشدکه قابلیت کشت مستقیم در رطوبت بالا وتزریق همزمان کود جامد را در زمان کاشت را دارد که علاوه بر عمل کشت کلیه مراحل داشت و سله شکنی و خاک دهی پای بوته ها را انجام میدهد