دستگاه برشکاری وایرکات تخلیه الکتریکی پرتابل

امروزه تنها ساخت قطعات حتی با دقیق‌ترین ماشین‌ها نیز در یک کارخانه کافی نمی‌باشد و در کنار تجهیزات تولیدی نیاز به تجهیزات و دستگاه‌های پرتابل می‌باشد که هم مقیاس کوچک‌تری دارند و هم نیاز به آماده‌سازی اولیه در زمان کمتری صورت می¬پذیرد. با ساخت دستگاه تخلیه الکتریکی پرتابل سعی شده است تا قابلیت برش قطعات کوچک و قابلیت ماشینکاری در محل و به صورت درجا فراهم آید. همچنین سعی شده به کمک یک مکانیزم جابجائی ابتکاری و ساده با حداقل هزینه فضای حرکتی مناسب جهت ماشینکاری فراهم گردد.