دستگاه باشگاه مشتریان

با این دستگاه می توان به سادگی شماره موبایل مشتری را ذخیره کرد و همزمان کارت ویزیت پیامکی یا تلگرامی برای مشتری ارسال کرد (اتوماتیک)
در واقع دستگاه یک باشگاه مشتریان سازماندهی شده و منظم در اختیار کاربر قرار خواهد داد.
ذخیره شماره موبایل مشتریان
ساماندهی مشتریان کسب و کار
ارسال کارت ویزیت آنلاین بصورت خودکار
ارسال پیام صوتی
بدون نیاز به برق و اینترنت
قابل استفاده در هر نوع کسب و کار و فروشگاه