دستگاه اکوپاد

این دستگاه با هدف بهینه سازی مصرف انرژی (سوخت) و آلایندگی برای اولین بار در کشور و سایر کشور های همسایه نیز طراحی و تولید شده است.
این محصول دارای تاییدیه های بسیاری از مراجع ذیربط می باشد.